Titulinis
Apie mus
Personalo paieška ir atranka
Mokymo projektai
Tyrimai organizacijose
Konsultacijos ieškantiems darbo

Tyrimai organizacijose


Sisteminė organizacijos diagnostika (SOD) 
Tai ? pradinis bet kurio detalesnio tyrimo etapas (arba atskiras tyrimas) aprašantis tiek formaliuosius  (funkcijų pasiskirstymo ir aiškumo, organizacijos tikslų priimtinumo, ir kt.), tiek ir neformaliuosius (komunikacijos, skatinimo sistemos, efektyvumo ir kt.) organizacijai įtaką darančius faktorius. 
 
 
Darbuotojų suderinamumo tyrimas 
Bendrai atmosferai kolektyve (įmonėje ar konkrečiame padalinyje) nustatyti, sutelktumo lygiui, psichologiniam kolektyvo suderinamumui įvertinti, neformalių grupių bei lyderių buvimui išskirti, jų įtakai visame kolektyve nustatyti, bręstančiai įtampai tarp kolektyvo narių pastebėti, autoriteto ir valdžios pasiskirstymui įvertinti rekomenduojame darbuotojų suderinamumo tyrimą
 
 
Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas 
Tai ? darbuotojų nuomonės tyrimas, pasitenkinimą darbu įvertinantis pagal skirtingus faktorius, pvz., darbo sąlygomis bei darbo priemonėmis,  atlygio sistemos patrauklumą lyginant su kitose kompanijose analogišką darbą atliekančiais darbuotojais, pasitenkinimą vadovavimo stiliumi, tarpasmeniniais santykiais kolektyve, formaliu ir neformaliu bendravimu, komandiniu darbu. Atlikę tyrimus nustatome organizacijos tobulėjimo kryptis, pagal Jūsų pageidavimus toliau kuriame ir Jūsų organizacijai pritaikome: 
  • Motyvacijos sistemos tobulinimo projektus;
  • Darbuotojų karjeros valdymo projektus;
  • Adaptacines programas naujiems firmos darbuotojams.
 
Norėdami gauti daugiau informacijos rašykite mums el. paštu arba skambinkite tel. 8 670 23262.

Jūs esate: Pagrindinis Tyrimai organizacijose